Pobyt, který Vám změní život

25. 1. 2019

Poradit si se závislostí je složitý úkol, který vyžaduje maximální nasazení, pevnou vůli, všeobecnou podporu rodiny, a i poté se mohou vyskytnout nějaká ta klopýtnutí. Je však důležité pojmout celý problém komplexně a soustředit se na jeho konečné řešení, pokud existuje. Existuje celá řada návodů, jak přestat pít alkohol, jediným účinným je však doživotní abstinence. Nejtěžší prvotní fází odvykání můžete projít prostřednictvím jedinečného pobytového programu, do nějž můžete vstoupit jak z detoxikačního zařízení, tak z domácího prostředí.

Terapeutická péče ve špičkovém prostředí

Nestátní zdravotnické zařízení, které tyto pobyty organizuje, si zakládá především na diskrétním a profesionálním přístupu ke klientům. Spolehnout se můžete na naprostou anonymitu, stejně jako na respekt k osobnímu prostoru klientů. Také kontakt s rodinou a pracovním prostředním klienta může na přání zůstat zachován. Během programu mají všichni klienti k dispozici plně vybavený wellness resort, dostává se jim terapeutické péče individuální i skupinovou formou, do programu jsou volně začleněny i osvědčené prvky ze zahraničních AA programů.